Khóa luận Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế bằng phương thức thư tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam vietinbank- Chi nhánh 1-thành phố Hồ Chí Minh

Trong xu thế quốc tế hóa nền kinh tế như hiện nay , sự phát triển không ngừng nghỉ của hoạt động giao thương giữa các quốc gia, các vùng lãnh thổ với nhau đã mởra 1 kỷnguyên mới cho hoạt động thanh toán quốc tế. Nó vừa chịu sự tác động từnền kinh tế, vừa đóng vai trò là chất xúc tác thúc đẩy kinh tếphát triển. Trong những năm trở lại đây,hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta đã có những bước tiến đáng kể. Hiệu quảcủa hoạt động thanh toán quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các bên tham gia xuất nhập khẩu. Vì vậy, công tác thanh toán quốc tếnói chung và phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từcủa NH TMCP Công Thương Việt Nam đã và đang góp phần tạo nên một trong những thế mạnh trong hệthống các nghiệp vụngân hàng truyền thống luôn được khách hàng tín nhiệm từlâu. Tuy vậy , hoạt động thanh toán quốc tếluôn chứa đầy những rủi ro tiềm ẩn , mặt khác các Ngân hàng thương mại đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đối phó với xu thế hội nhập ngân hàng khu vực và quốc tế cũng nhưtình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt.giữa các Ngân hàng với nhau. Do vậy, việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quảhoạt động thanh toán quốc tếlà mối quan tâm hết sức cấp bách và thường xuyên của mỗi ngân hàng. Bởi lý do đó, em đã mạnh dạn chọn đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC THƯ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – VIETINBANK- CHI NHÁNH 1-TPHCM”làm nội dung khoá luận thực tập tốt nghiệp. Hiện tại em được sựhướng dẫn của Thạc sỹTh.S Trịnh Đặng Khánh Toàn đểlàm đềtài thực tập này. Em mong rằng sau một thời gian thực tập em sẽhọc hỏi được những kinh nghiệm của các bậc anh chị đi trước và trang bịthêm được nhiều kiến thức cho công việc sau này. - Mục tiêu đềtài:Làm sáng tỏvịtrí, vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế trong nền kinh tế, luận giải có tính hệthống cơsởlý luận và thực tiễn, các khó khăn và thuận lợi, những rủi ro thường gặp của phương thức tín dụng chứng từ.Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quảhoạt động thanh toán quốc tếbằng phương thức tín dụng chứng từtại Chi nhánh. - Phạm vi nghiên cứu: Đềtài tập trung nghiên cứu vềhoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NH Vietinbank-CN1-TPHCM trong năm 2008, 2009 và 2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC