Khóa luận Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam – Trung Quốc và định hướng đến năm 2015

Việt Nam và Trung Quốc là hai nƣớc láng giềng "núi liền núi, sông liền sông". Về mặt lịch sử, dân tộc và văn hóa, giữa hai nƣớc Việt Nam và Trung Quốc cũng có những nét tƣơng đồng. Tất cả những điều kiện lịch sử và địa lý tự nhiên đó đã khiến cho nhân dân hai nƣớc từ rất sớm đã gắn bó với nhau tạo thành mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Trên cơ sở của mối quan hệ hữu hảo truyền thống đó, mối quan hệ kinh tế giữa hai nƣớc đã đƣợc hình thành và phát triển qua các thời kỳ lịch sử khác nhau từ thời cổ trung đại cho đến cận hiện đại và hiện đại. Quan hệ Việt-Trung trong gần 2200 năm lịch sử của nó đã trải qua nhiều thăng trầm biến đổi. Có những thời điểm quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tƣởng chừng “đóng băng”, nhƣng hầu hết thời gian, Việt Nam – Trung Quốc có mối quan hệ giao thƣơng hữu hảo. Việt Nam và Trung Quốc có đƣờng biên giới chung trên đất liền dài chừng 1350 km chạy qua 6 tỉnh (31 huyện) của Việt Nam và 2 tỉnh gồm 6 thành phố, địa khu, châu (14 huyện) của Trung Quốc. Trên biên giới chung của hai nƣớc có 25 cửa khẩu (4 cặp cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu quốc gia và 14 cặp cửa khẩu tiểu ngạch). Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ hai nƣớc nói chung và mối quan hệ kinh tế, thƣơng mại nói riêng. Quan hệ buôn bán qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đƣợc hình thành từ lâu, nhƣng thật sự phát triển mới 50 năm, đặc biệt là 10 năm sau khi hai nƣớc đƣợc bình thƣờng hoá. Do đó, chúng ta có đủ cơ sở để tin tƣởng rằng, bƣớc sang thế kỷ XXI - thế kỷ của Châ u Á - Thái Bình Dƣơng, quan hệ hợp tác kinh tế nói chung và quan hệ buôn bán qua biên giới nói riêng giữa hai nƣớc vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa. Đặc biệt là khi Trung Quốc, tiếp đến là Việt Nam đã tham gia vào tổ chức thƣơng mại lớn nhất t hế giới, WTO, mối quan hệ kinh tế thƣơng mại giữa hai nƣớc lại đƣợc nâng lên một Khóa luận tốt nghiệp: Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và định hướng đến năm 2015 ii tầm cao mới. Chính vì lẽ đó, việc nghiên cứu cẩn thận và sâu sắc về mối quan hệ hai nƣớc cũng nhƣ triển vọng hợp tác trong những năm tới là một yêu cầu cấp thiết. Xuất phát từ thực tế đó, trên cơ sở hệ thống lý luận đã đƣợc học tập nghiên cứu tại trƣờng đại học Ngoại Thƣơng, cùng sự giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình của Thạc sỹ Đào Thị Thu Giang, tôi chọn đề tài: “Quan hệ kinh tế thƣơng mại Việt Nam - Trung Quốc và định hƣớng đến năm 2015” với mong muốn đóng góp một phần nhỏ trong chƣơng trình nghiên cứu về quan hệ kinh tế thƣơng mại của Việt Nam và Trung Quốc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY