Khóa luận Thị trường bất động sản Việt Nam và ảnh hưởng của nó đến tăng trưởng kinh tế

Thị trƣờng bất động sản vốn đƣợc coi là “xƣơng sống” của nền kinh tế vì thị trƣờng này không chỉ liên quan trực tiếp đến một lƣợng tài sản lớn của quốc gia mà còn liên quan đến các thị trƣờng khác trong nền kinh tế. Quản lý và phát triển tốt thị trƣờng bất động sản sẽ xây dựng đƣợc một cơ sở hạ tầng tốt, từ đó không chỉ tận dụng và phát triển đƣợc tài sản sẵn có của quốc gia mà còn thu hút đƣợc các nguồn vốn và thúc đẩy các thị trƣờng khác phát triển theo. Có thể nói thị trƣờng bất động sản là thị trƣờng của các thị trƣờng. Nó hƣng, nền kinh tế thịnh; nó suy, nền kinh tế sụp. Do đó, chúng ta cần phải chú trọng phát triển bền vững thị trƣờng này. Năm 1993, cùng với sự ra đời của Luật đất đai, thị trƣờng bất động sản Việt Nam chính thức đƣợc thừa nhận. Tính đến năm 2008, thị trƣờng này mới chỉ phát triển đƣợc 15 năm nhƣng đã trải qua ba lần “nóng, lạnh” với mức độ trầm trọng ngày càng tăng lên. Rõ ràng thị trƣờng bất động sản Việt Nam còn rất “non trẻ”, phát triển hết sức phức tạp và luôn trong tình trạng bất ổn định. Đặc biệt trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về quy mô, thị trƣờng này lại càng thể hiện rõ hơn sự biến động phức tạp và bất ổn định của mình: bùng nổ từ năm 2006, biến động mạnh trong năm 2007 và suy giảm nhanh chóng trong năm 2008. Thêm vào đó cũng trong giai đoạn này, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thƣơng mại thế giới WTO (07/11/2006) cũng có nghĩa là Việt Nam phải mở cửa thị trƣờng để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Điều này sẽ khiến cho thị trƣờng bất động sản còn “non trẻ” với “sức đề kháng yếu” của Việt Nam càng dễ bị tổn thƣơng hơn từ ảnh hƣởng của thế giới bên ngoài, đặc biệt là ảnh hƣởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang diễn ra hiện nay - cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ “bong bóng bất động sản” của Mỹ. Trƣớc những nguy cơ tiềm tàng từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, câu hỏi đƣợc đặt ra là thị trƣờng bất động sản Việt Nam sẽ phát triển nhƣ thế nào, sau bao lâu có thể phục hồi và nó sẽ ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến đời sống ngƣời dân cũng nhƣ sự tăng trƣởng chung của nền kinh tế? Để trả lời cho những câu hỏi đó thì trƣớc hết chúng ta cần phải hiểu rõ thị trƣờng bất động sản Việt Nam đã và đang ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến tăng trƣởng 2 kinh tế, sau đó mới có thể đƣa ra những dự đoán về sự phát triển của thị trƣờng này cũng nhƣ đƣa ra những đề xuất để quản lý và phát triển tốt nó đƣợc. Vì những lý do trên, ngƣời viết đã quyết định chọn đề tài: “THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ” làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY