Khóa luận Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam thực trạng và giải pháp

Đối với bất cứ quốc gia nào, phát triển kinh tế luôn đi cùng với sự phát triển của các dự án BĐS. Là một nước có nền kinh tế đang đổi mới, Việt Nam lại càng cần thiết phải chú ý vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó có các dự án BĐS để đẩy mạnh thu hút nước ngoài và phát triển các nguồn lực trong nước. Trong những năm gần đây, một trong những thay đổi mà bất cứ người dân nào cũng có thể nhận thấy, đó là sự xuất hiện của những tòa nhà văn phòng, khách sạn, căn hộ, trung tâm thương m ại,. do nước ngoài đầu tư xây dựng và quản lý. Những công trình này đã làm cho thành phố trở nên hiện đại hơn, ngày càng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Hơn nữa, khi Việt Nam gia nhập WTO, nhu cầu về văn phòng, khách sạn, nhà ở. và các dịch vụ có liên quan sẽ tăng lên nhanh chóng. Để có thể trở thành một quốc gia ngang tầm với các nước phát triển khác ở khu vực, Việt Nam vẫn đang rất cần có thêm nhiều dự án như vậy. Vì vậy, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường BĐS là một trong những yếu tố không thể thiếu trong công cuộc phát triển của Việt Nam. Nhận thấy tầ m quan trọng của việc thu hút đầu tư nước ngoài vào thị trường BĐS tại Việt Nam, tác giả quyết định chọn đề tài “Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp” là đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC