Khóa luận Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Có thểnói yếu tốquan trọng nhất quyết định sựtồn tại và phát triển của một doanh nghiệp là chất lượng sản phẩm và dịch vụmà doanh nghiệp đó cung cấp cho khách hàng hay nói cách khác uy tín, lợi nhuận và thịphần của doanh nghiệp phụthuộc chủyếu vào việc sản phẩm của doanh nghiệp có đáp ứng ở mức cao nhất yêu cầu của khách hàng với chi phí thấp nhất hay không. Hiện nay, khi nền kinh tếcác quốc gia trên thếgiới đều hướng tới xu thếchung là mở cửa hội nhập thì chất lượng chính là công cụcạnh tranh hữu hiệu của doanh nghiệp. Vậy nên, vì sựsống còn của mình và cao cảhơn là vì một cuộc sống chất lượng cho con người, mỗi doanh nghiệp phải tìm ra cách thức đểgiải bài toán chất lượng này. Và “Hệthống quản lý chất lượng” chính là kết quảcủa nhiều công trình nghiên cứu ởnhiều nước trên thếgiới nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp đạt được chất lượng sản phẩm mong muốn mà lại tiết kiệm tối đa chi phí. Đặc điểm nổi bật của hệthống quản lý chất lượng Quốc tếlà cung cấp một hệthống toàn diện cho công tác quản lý, cải tiến mọi khía cạnh liên quan đến chất lượng và huy động sựtham gia của mọi bộphận cũng nhưcá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đềra. Đến thời điểm này hầu hết các nước trên thếgiới, nhất là các nước phát triển, đã áp dụng các hệthống quản lý chất lượng được công nhận rộng rãi như: ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP,QS 9000, Q-base, AS 9001. Một thực tế đáng khích lệlà sau khi áp dụng các hệthống quản lý chất lượng hầu hết các doanh nghiệp đều tạo và giữvững được vịthếcho sản phẩm của mình, đảm bảo lợi nhuận cũng nhưnâng cao uy tín cho doanh nghiệp trong thương trường. Việt Nam đã ký được hiệp định thương mại Việt-Mỹ, hiện đã ra nhập AFTA và chuẩn bịtưcách đểtham gia vào WTO, vì thếxây dựng một nền công nghiệp hàng hoá và dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đặc thù của thị trường ngoài nước là nhiệm vụhàng đầu của chúng ta. Đểphục vụcho mục tiêu trên việc tìm hiểu “Thực trạng áp dụng hệthống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam đểnâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tếquốc tế” thực sựquan trọng và bức thiết vì đó chính là cơsở để, kết hợp với các bài học kinh nghiệm của các nước khác trên thếgiới, đưa ra được các giải pháp giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trịsản phẩm của mình, rút ngắn thời gian tìm tòi, giảm thiểu chi phí thửnghiệm và có cải tiến cho phù hợp với đặc thù riêng của các mặt hàng truyền thống và bản sắc văn hoá Việt, đặc biệt trong bối cảnh trình độsản xuất của chúng ta vẫn còn thấp, cách thức quản lý lạc hậu và cơchếquan liêu, bao cấp còn đè nặng. Đềtài sẽtập trung nghiên cứu một sốdoanh nghiệp điển hình của Việt nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh một sốmặt hàng thiết yếu cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là ngành môi trường hiện đang là điểm nóng của nền kinh tếnước nhà. Ngoài các mục nhưMục lục, Lời nói đầu, Phụlục, Tài liệu tham khảo.đề tài chia làm 3 chương: Chương I:Khái niệm tổng quát vềhệthống quản lý chất lượng, liệt kê một sốhệ thống được nhiều nước trên thếgiới áp dụng và có khảnăng áp dụng vào Việt Nam. Nghiên cứu tình hình áp dụng của một sốnước và những kinh nghiệm của họ. Chương II: Tầm quan trọng của việc áp dụng Hệthống quản lý chất lượng đối với các doanh nghiệp Việt nam trong thời kỳhội nhập kinh tế. Đánh giá thực trang áp dụng của các doanh nghiệp Việt Nam. Chương III: Giải pháp, kiến nghịvới nhà nước đểkhuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hệthống quản lý chất lượng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC