Khóa luận Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia tại kho bạc nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Đất nước ngày càng phát triển kéo theo một hệ quả tất yếu đó là yêu cầu đầu tư nhiều hơn cho các dự án và công trình nhằm thực hiện tốt mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước cũng như nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Chi NSNN là một trong những công cụ chủ yếu của Đảng, Nhà nước và các cấp cơ sở có thẩm quyền để thực hiện các mục tiêu đó. Trong đó, nguồn NSNN dùng để chi cho các Chương trình MTQG cũng chiếm tỷ trọng rất lớn và đang tăng dần, từ 12 Chương trình ở giai đoạn 2006 – 2010 lên 16 Chương trình giai đoạn 2012 – 2015 cho thấy Đảng và Nhà nước đang chú trọng đầu tư hơn cho các chương trình trọng điểm quốc gia nhằm kích thích phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Trong điều kiện hiện nay, khi mà việc chi tiêu ngân sách ngày càng được chú trọng hơn cùng với các nhiệm vụ và mục tiêu đã đặt ra nên nhu cầu kiểm soát chi NSNN càng trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết để đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu của chính phủ và chi đầu tư phát triển kinh tế, xã hội một cách hợp lý nhất. Thời gian qua, việc kiểm soát chi NSNN qua KBNN nói chung và kiểm soát chi nguồn vốn Chương trình MTQG bằng nguồn NSNN tại văn phòng KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng rất được chú trọng và đã đạt đuợc nhiều thành tựu đáng kể. Việc kiểm soát chi ngày một chặt chẽ và có tính tổ chức cao, phát hiện kịp thời và hạn chế được nhiều khoản chi không đúng mục đích, chế độ. Nhưng mặt khác, việc kiểm soát chi cũng còn một số mặt hạn chế, bất cập gây lãng phí NSNN cần phải khắc phục và sửa đổi đòi hỏi việc kiểm soát chi ngân sách phải được tiến hành một cách đồng bộ và hiệu quả giúp việc chi ngân sách tiết kiệm, hạn chế lãng phí NSNN. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đó, tôi quyết định lựa chọn đề tài “Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn Chương trình MTQG tại KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC