Khóa luận Thực trạng công tác KSNB chu trình HTK tại Nhà máy Tinh bột sắn Intimex

Ngày nay, kiểm soát nội bộ đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Kiểm soát nội bộ giúp các nhà quản trị quản lý hữu hiệu và hiệu quả hơn các nguồn lực kinh tế, góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong đó, hàng tồn kho luôn là trung tâm của sự chú ý trong doanh nghiệp. Hàng tồn kho thường chiếm tỷ trọng lớn, số lượng nghiệp vụ nhập xuất lớn, hàng tồn kho lại được cất trữ ở nhiều nơi và việc xác định tình trạng của hàng tồn kho là một công việc hết sức khó khăn nên dễ phát sinh ra các gian lận và sai sót. Chính vì vậy, bài báo cáo này hướng đến việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các gian lận và sai sót, góp phần bảo vệ tài sản của đơn vị được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Đề tài gồm có ba phần chính: Phần I – Đặt vấn đề Phần II – Nội dung và kết quả nghiên cứu gồm có ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống KSNB chu trình HTK Chương 2: Thực trạng công tác KSNB chu trình HTK tại Nhà máy Tinh bột sắn Intimex Chương 3:Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB tại Nhà máy Phần III – Kết luận và kiến ngh

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC