Khóa luận Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn chi nhánh An Giang

Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền kinh tế hàng hóa để giải quyết nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu thanh toán . phục vụ cho phát triển, mở rộng SXKD của các tỗ chức kinh tế, cá nhân với đặc thù kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ. Để làm được điều này phải có sự hỗ trợ của các TCTD, các TCTD ( Ngân hàng) kinh doanh không chỉ huy động vốn mà còn cho vay và một số lĩnh vực khác. Trong đó, cho vay là lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của Ngân hàng. Vì vậy, để tìm hiểu tình hình hoạt động tín dụng, Tôi đã chọn đề tài : “ Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh An Giang”. Đề tài ứng dụng phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu theo chỉ tiêu tuyệt đối và tương đối, phương pháp thu thập thông tin .để phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại SCB – An Giang. Đề tài chỉ tập trung vào các yếu tố như: DSCV, DSTN, dư nợ và nợ quá hạn . Theo kết quả phân tích thì hoạt động tín dụng tại SCB – An Giang trong thời gian qua tương đối tốt. DSCV, DSTN, dư nợ, nợ quá hạn đều tăng trưởng qua các kỳ. DSCV tăng cho thấy công tác tiếp thị và việc thay đổi nhân sự của Chi nhánh đã thu hút thêm một số lượng lớn khách hàng, cũng như đa số người dân đã biết đến thương hiệu SCB. Riêng về tình hình dư nợ, mặc dù tăng nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra (500 tỷ đồng). Nợ quá hạn cũng tăng nhưng vẫn đảm bảo được tỷ lệ do Nhà nước quy định, nợ quá hạn này tăng phần lớn là do khách hàng chậm đóng lãi. Hơn nữa, qua quá trình tìm hiểu và phân tích thì trong thời gian đầu do khách hàng chưa biết đến thương hiệu SCB nên việc huy động vốn cũng như cho vay gặp nhiều khó khăn, làm hạn chế tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Từ đó đề ra một số biện pháp tăng huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, cũng như những biện pháp hạn chế nợ quá hạn tại Chi nhánh. Để tăng cường, giữ vững phong cách phục vụ nhanh chóng, tận tình chu đáo của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh An Giang thì cần thực hiện một số chính sách, biện pháp và việc mở thêm phòng giao dịch tại Huyện Tân Châu và Châu phú sẽ là những yếu tố giúp cho Ngân hàng ngày càng phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC