Khóa luận Thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Huế

Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta cần khẳng định rằng không thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung của Nhà nước, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. Đối với các NHTM với tư cách là một doanh nghiệp, một chế tài trung gian hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng. NHTM là đơn vị chủ yếu cung cấp vốn thu lãi. Nhưng để cung cấp đủ vốn đáp ứng nhu cầu thị trường, ngân hàng sẽ phải huy động vốn từ bên ngoài. Vì vậy, các NHTM rất chú trọng đến vấn đề huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh của mình. Huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. Không có nghiệp vụ huy động vốn, NHTM sẽ không đủ nguồn vốn để tài trợ cho các hoạt động của mình. Mặt khác thông qua nghiệp vụ huy động vốn NHTM có thể đo lường được uy tín củng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với Ngân hàng. Từ đó, NHTM có các biện pháp không ngừng hoàn thiện hoạt động huy động vốn để giữ vững và mở rộng quan hệ với khách hàng. Chính vì vậy nghiệp vụ huy động vốn đã giải quyết đầu vào cho các ngân hàng. Tuy nhiên việc huy động vốn (khai khác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trong dân cư, các tổ chức kinh tế xã hội hay các TCTD khác) tại ngân hàng vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lý. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô không ổn định, việc tài trợ cho các danh mục tài sản không còn phù hợp với quy mô, kết cấu từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời, buộc ngân hàng phải đối mặt với các rủi ro Do đó, việc tăng cường huy động vốn với chi phí hợp lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Từ đó đòi hỏi MB Huế phải có những giải pháp huy động vốn đúng đắn thích hợp mới đáp Đại học Kinh tế Huế2 ứng được nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Chính vì vậy, đây cũng là đề tài Khóa Luận tốt nghiệp mà em đã lựa chọn: “Thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội- Chi nhánh Huế”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC