Khóa luận Thực trạng và một số giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng kỹ thương chi nhánh Đông đô – Hà Nội

Với mức độ toàn cầu hóa như hiện nay, đặc biệt là sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và hệ thống tài chình - ngân hàng nói riêng.Tính đến năm 2012, Việt Nam đã giai nhập WTO được 5 năm, hệ thống tài chính - ngân hàng tại Việt Nam đã và đang thể hiện ở một số tồn tại như trình độ công nghệ chưa cao, năng lực quản trị, điều hành còn yếu kém, đặc biệt là năng lực tài chính còn chưa đảm bảo.Những thách thức hiện tại với hệ thống tài chính - ngân hàng không phải do WTO mang lại mà xuất phát từ những yếu kém nội tại của từng bộ phận. Việc gia nhập WTO đã nhanh chóng chỉ ra cho chúng ta thấy những yếu kém đó. Và đây cũng chính là một trong những cơ hội mà Việt Nam nhận được khi gia nhập WTO. Trong thời kỳ kinh tế mở cửa và hội nhập này, ngoài các hoạt động kinh doanh truyền thống của ngân hàng thì hoạt động kinh doanh ngoại tệ trở thành một hoạt động đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với thị trường quốc tế, kích thích sự phát triển của nền kinh tế, nâng cao vai trò của Việt Nam trên thị trường. Mặc dù hoạt động kinh doanh ngoại tệ là một hoạt động mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng, chiếm tỷ trọng khá lớn trong những năm gần đây.Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện về công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa cao, kinh nghiệm quản lý yếu kém, hành lang pháp lý chưa chặc chẽ, . Một trong những rủi ro có gây ra thiệt hại lớn nhất cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ là rủi ro tỷ giá. Trước thực trạng này, ngân hàng đã làm gì để hạn chế rủi ro này để hoạt động kinh doanh ngoại tệ có đạt hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Thực trạng và một số giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng Kỹ thương Đông Đô- Hà Nội” đã được chọn làm đề tài nghiên cứu thực tập tốt nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC