Khóa luận Tiềm năng dầu khí miền võng Hà Nội

Ngày nay, dầu khí là nguồn năng lượng quan trọng, vô cùng cần thiết, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hoá và hiện đại hóa của nước ta. Ngành công nghiệp dầu khí nước ta bắt đầu vào những năm 70. Ngày 26/06/1986, tấn dầu đầu tiên được khai thác từ mỏ Bạch Hổ đã mở ra một bước ngoặc quan trọng đưa ngành công nghiệp dầu khí nước ta bước vào giai đoạn phát triển mới. Nếu như ở thềm lục địa phía Nam đang sôi nổi hoạt động với các mỏ như Đại Hùng, Bạch Hổ, Rạng Đông, mỏ Rồng, hay các mỏ khí Lan Tây, Lan Đỏ. thì ở miền Bắc chỉ có mỏ khí Tiền Hải trong miền võng Hà Nội là nổi bậc. Mỏ khí đã được công ty Anzoil của Australia ký hợp đồng khai thác vào năm 1992 và cung cấp hàng năm 10 - 30 triệu m3 khí cho công nghiệp địa phương tỉnh Thái Bình. Với hy vọng tìm hiểu sâu hơn tiềm năng dầu khí miền võng Hà Nội, được sự cho phép của Khoa Địa Chất trường Đại học Khoa học Tự Nhiên và sự hướng dẫn của ThS Phạm Tuấn Long, em đã thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài “TIỀM NĂNG DẦU KHÍ MIỀN VÕNG HÀ NỘI”. Khóa luận nói về các đặc điểm địa chất và dựa vào sự biến đổi cấu trúc miền võng, xem xét mức độ tác động của chúng tới sự sinh thành dầu khí trong trong trầm tích Neogen, ngoài ra còn xác định các cấu trúc thuận lợi và sự di chuyển của hydrocacbon tới bẫy. Từ đó vạch ra vùng triển vọng dầu khí của miền võng Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC