Khóa luận Tiến trình phát triển cấu tạo lô 102-106 và tiềm năng dầu khí của chúng

Dầu mỏ và khí thiên nhiên chiếm vị trí đặc biệt trong nền kinh tế thế giới mức độ khai thác và tiêu thụ chúng hiện nay đang có nhịp độ phát triển mãnh liệt vì dầu và khí là những khoang sản không khôi phục lại được nên mức độ phát triển và mức tiêu thụ loại khoáng sản này tăng lên nhanh chóng , điều này làm cho một số nhà nghiên cứu thăm dó dầu khí trên thế giới cũng như Việt Nam đang mở rộng việc thăm do. Ở Việt Nam ngòai những bồn ở phía Nam những nhà chuyên môn đang chuyển dần việc nghiên cứu sang các bồn xa hơn các bồn phía Nam cụ thể là : bồn trũng Sông Hồng . Bể Sông Hồng đã từng có hàng loạt các nghiên cứu địa chất và thăm dò dầu khí thuộc một số vùng khác nhau theo những đánh giá khác nhau. Nhưng trước đây sự nghiên cứu của một số nhà chuyên môn Nga thì do hầu hết các giếng khoan trong vùng quan tâm đều không đạt được những dự đoán hoặc trữ lượng dầu khí nhỏ hoặc nhiều khí CO2 nên công tác tìm kiếm ở đây bị gián đoạn trong một thời gian dài cho tới khi công ty Anzoil và Total khoan thử 2 giếng B10_STB _1X và 103_T_H_1X đã tìm thấy dầu và Condensat trong các uôn nếp trượt tuổi Mioxen và bẫy núi đá vôi . Điều này mở ra một triển vọng mới cho bồn dầu khí cho bồn trũng Sông Hồng . Được sự cho phép của khoa và quí thầy bộ môn Địa Chất Dầu khí _ Khoáng sản , em hoàn thành được khóa luận tốt nghiệp đề tài : “ Tiến trình phát triển cấu tạo lô 102 _ 106 và triển vọng dầu khí của chúng “ Em xin chân thành cảm ơn đến quí thầy cô khoa Địa chất ( đặc biệt thầy cô bộ môn Dầu khí và khoáng sản đã cung cấp cho em nhưng kiến thức căn bản cũng như chuyên môn để em hoàn thành tốt khóa luận này . Xin chân thành cảm ơn thầy Phan Văn Kông người đã trực tiếp hương dẫn giúp em hoàn thành bài luận này . Trong quá trình làm bài do lượng tài liệu còn ít và kiến thức còn hạn chế của mình nên đề tài của em không tránh khỏi những sai xót , mong qúi thầy cô thông cảm đóng góp ý kiến để bài luân được hoàn chỉnh hơn . Tp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC