Khóa luận Tiếp tục hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ tại trường cao đẳng nghề số 3 Bộ Quốc phòng

1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế thị trường ra đời là một bước ngoặt vô cùng to lớn và là một dấu mốc quan trọng của nền kinh tế loài người. Song song với sự hình thành và phát triển của nó là hàng loạt các quy luật kinh tế, nguyên tắc kinh tế. Cạnh tranh là một trong các quy luật cơ bản và tất yếu của nền kinh tế thị trường hiện nay. Trong thời cuộc nhân loại đang đẩy mạnh quá trình quốc tế hoá thì cạnh tranh càng trở nên gay gắt, khốc liệt. Đặc biệt hiên nay khi mà Việt Nam đã gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO nên có rất nhiều cơ hội và thách thức. Tuy nhiên do sự non yếu về mặt kinh nghiệm và khoa học công nghệ so với các nước trên thế giới nên các cơ quan, đơn vị Nhà nước Việt Nam đã, đang và sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng là một đơn vị được Bộ Quốc Phòng giao nhiệm vụ đào tạo ngành nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. Để duy trì và phát triển bền vững, lâu dài thì điều bắt buộc đối với Nhà trường là phải thường xuyên, tích cực phát huy nội lực và tiềm lực sẵn có của đơn vị, biết tận dụng những cơ hội khách quan mang lại để tồn tại và đứng vững trên thị trường. Đối với mọi cơ quan, đơn vị thì văn phòng luôn là trợ thủ đắc lực, là bộ mặt của cơ quan, là cánh tay phải của đơn vị, tổ chức. Tất cả mọi công việc của Trường sẽ giúp Ban Giám Hiệu Nhà trường quản lý điều hành có hiệu đều phải thông qua công tác văn phòng. Trong đó công tác văn thư – lưu trữ tài liệu là rất quan trọng. Đây là một trong những mắt xích quan trọng của bộ máy văn phòng, là khởi nguồn đem đến sự thành công của Nhà trường. Tổ chức tốt công tác văn thư – lưu trữ quả trong mọi hoạt động của Nhà trường cũng như phục vụ công tác tra cứu, bảo quản tài liệu của các phòng ban, đơn vị Nhà trường. Mặt khác là một sinh viên của trường Đại học Dân Lập Hải Phòng được tham gia học tập, nghiên cứu tại trường 4 năm và một tháng được thực tập tại trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng, em rất quan tâm đến vấn đề văn thư – lưu trữ. Đó là nguồn cảm hứng và động lực thôi thúc em không ngừng học hỏi, tìm hiểu trong thời gian em thực tập tại trường. Từ những thực tế thu thập trong quá trình thực tập và được sự hướng dẫn nhiệt tình của Thạc Sỹ Trần Thị Ngà,vì vậy em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài : Tiếp tục hoàn thiện công tác văn thư – lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng Bài khoá luận của em gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về công tác văn thư – lưu trữ Chương 2: Thực trạng về công tác văn thư – lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng Chương 3: Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác văn thư – lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Bài khoá luận của em tâph trung nghiên cứu lý luận chung về công tác văn thư - lưu trữ đồng thời phân tích thực trạng công tác văn thư – lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng . Để thấy được những ưu điểm, nhược điểm của công tác lưu trữ - văn thư tại trường. Từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác văn thư – lưu trữ và tiếp tục hoàn thiện công tác văn thư – lưu trữ tại trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng 3. Phạm vị và đối tượng nghiên cứu Bài khoá luận nghiên cứu về công tác văn thư – lưu trữ của Trường Cao đẳng nghề số 3 - Bộ Quốc Phòng. 4. Phương pháp nghiên cứu Bài khoá luận sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau - Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp so sánh - Phương pháp thống kê - Phương pháp duy vật biện chứng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC