Khóa luận Triển khai thực hiện chiến lược đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại công ty TNHH Minh Thành

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã và đang dần hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng song sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nó đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có hướng đi đúng đắn, có những chiến lược hợp lý và việc thực hiện chiến lược đảm bảo hiệu quả. Lý do chọn đề tài “Triển khai thực hiện chiến lược đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị tại Công ty TNHH Minh Thành”: Đấu thầu trong cung cấp vật tư máy móc thiết bị cho ngành dầu khí hàng hải có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của ngành dầu khí hàng hải nói riêng và ngành công nghiệp nước ta nói chung. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp không những cần có một chiến lược đấu thầu đúng đắn, phù hợp mà còn phải triển khai thực hiện chiến lược một cách hiệu quả để mang lại lợi ích cao nhất. Mục tiêu đề tài: đánh giá được hiệu quả triển khai chiến lược đấu thầu của công ty. Qua đó có thể phân tích và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị về chiến lược đấu thầu của công ty. Phương pháp nghiên cứu: phân tích ma trận SWOT, phỏng vấn, thu thập thông tin, tra cứu số liệu, tài liệu và tham gia vào quá trình làm việc tại công ty. Phạm vi nghiên cứu: hoạt động đấu thầu của công ty năm 2007, 2008, 2009. Kết cấu chuyên đề: gồm 4 chương: - Chương I: Cơ sở lý luận - Chương II: Giới thiệu chung về công ty - Chương III: Thực trạng về triển khai chiến lược đấu thầu của công ty - Chương IV: Giải pháp và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC