Khóa luận Ứng dụng đường cong Wireline để đánh giá tiềm năng của đá mẹ

Địa vật lý giếng khoan là một lĩnh vực của ngành địa vật lý là phương pháp vật lý để nghiên cứu lát cắt địa chất của giếng khoan mà giếng khoan có thể đi qua, từ đó có thể phát hiện và đánh giá trữ lượng dầu, thu thập những vùng mỏ khai thác và trạng thái giếng khoan. Hiện nay có rất nhiều phương pháp địa vật lý khác nhau, theo bản chất ta có thể chia ra thành những nhóm như sau : phương pháp điện trường, phóng xạ, sóng siêu âm, nhiệt, cơ lý, từ trường, địa hoá. Bản chất của những phương pháp trên là đo dọc theo thành giếng khoan để ghi một vài thông số, những thông số này đặc trưng cho một hay vài tính chất vật lý của đất đá Nhiều nghiên cứu gần đây cho ta thấy khả năng đánh giá tiềm năng của đá mẹ của việc sử dụng các đường cong wireline. Cho đến nay các công trình nghiên cứu đã tập trung vào việc đánh giá định tính và định lượng của vật chất hữu cơ trong đá mẹ. Ưu việt của nó hơn cả những phương pháp truyền thống như phân tích mẫu (ngay cả những mẫu được lấy liên tục theo giếng) nó đã cải thiện được đáng kể khả năng kiểm soát dưới sâu và tăng cường việc phân tích theo chiều thẳng đứng Bài khoá luận này cho ta có một cái nhìn tổng quát về những đặc tính của vật chất hữu cơ được xác định dựa trên các đường cong và giới thiệu một số đường cong wireline khác nhau đã được dùng để đáng giá tiềm năng đá mẹ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC