Khóa luận Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí (GIS) thành lập bản đồ tra cứu giá đất trên địa bàn phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đất đai là phương tiện thiết yếu của mọi hoạt động sống của sinh vật và là nền tảng cơ bản không thể thiếu cho sự phát triển của con người. Hiện nay vấn đề đất đai ngày một nóng bỏng và đất ngày càng trở nên có giá. Giá đất và việc giải quyết các vấn đề về đất đai có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Giá đất là thước đo kinh tế của đất, nó phản ánh khả năng sinh lợi của đất, đồng thời giá đất phản ánh trình độ sử dụng đất sự phát triển xã hội, thúc đẩy việc sử dụng đất ngày càng có lợi, giúp các bên tham gia thị trường bất động sản ra quyết định nhanh chóng, thúc đẩy và phát triển thị trường bất động sản điều tiết quan hệ cung cầu, giúp nhà nước nhanh chóng ra quyết định quan trọng trong việc quản lý đất và thị trường bất động sản. Trong nhiều năm gần đây, hệ thống thông tin địa lí (GIS) đã hội nhập và được ứng dụng rộng rãi trong các ngành các cấp khác nhau. GIS là công cụ quản lý và trợ giúp ra quyết định trong nhiều ngành như môi trường, biến đổi khí hậu đến quản lý hạ tầng cơ sở kỹ thuật, lâm nghiệp, kinh tế, xã hội Đặc biệt trong quản lý đất đai việc ứng dụng GIS trong chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả đáp ứng nhu cầu quản lý cũng như khai thác tài nguyên đất phục vụ cho quá trình phát triển đất nước. Ở thành phố Long Xuyên do tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, vấn đề đất đai có nhiều biến động, quá trình quản lý giá đất đang gặp nhiều khó khăn trong cách thức và phương pháp. Xuất phát từ những ý nghĩa đó nhóm đã lựa chọn đề tài: “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lí (GIS) thành lập bản đồ tra cứu giá đất trên địa bàn phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp đại học nhằm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xác định giá đất giúp cho việc quản lý giá đất được tiến hành nhanh chóng, kịp thời và hiểu quả trong việc quản lý giá đất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC