Khóa luận Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn WOOSHU từ nay đến năm 2015

1. Tính cấp thiết của đềtài: Nền kinh tếViệt Nam ngày càng phát triển và khẳng định vịtrí của mình trong nền kinh tếthếgiới. Đóng góp không nhỏvào việc thúc đẩy nền kinh tếphát triển phải kể đến một ngành kinh tế được xem là đem lại lợi ích lớn nhất mà không cần đầu tưnhiều, đó chính là ngành dịch vụ. Ởcác quốc gia phát triển ngành dịch vụ chiến trên 79% GDP, ởcác nước đang phát triển chiếm trên 50% GDP. Ngành dịch vụ được xem là ngành kinh tế“ không khói”, nó không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất nhưng chiếm tỷtrọng cao trong nền kinh tế. Nhận thấy những lợi ích lớn từ ngành dịch vụmang lại, trong những năm gần đây Việt Nam ngày càng chú trọng đầu tưvào ngành dịch vụ, trong đó có ngành kinh doanh nhà hàng – khách sạn. Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng vềdu lịch, do đó hằng năm lượng khách quốc tế đến tham quan du lịch tại Việt Nam ngày càng nhiều. Nhận thấy được điều này Nhà Nước, các tập đoàn kinh doanh khách sạn nổi tiếng trên thếgiới, cũng nhưcác nhà tưnhân đã đầu tưvà xây dựng nhiều khách sạn tại Việt Nam. Chính điều này đã tạo nên một sựcạnh tranh mạnh mẽgiữa các khách sạn. Đểtồn tại và phát triển được đòi hỏi các khách sạn phải xây dựng cho mình được các chiến lược kinh doanh đúng đắn và hiệu quả. Đối với các khách sạn thuộc sựquản lý của các công ty chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, các khách sạn mới thành lập thì việc xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả là rất quan trọng, vì vậy tôi đã chọn khách sạn Wooshu cũng là nơi tôi đã thực tập đểthực hiện đềtài nghiên cứu này. Khách sạn Wooshu mới được thành lập vào đầu năm 2010 dưới sựquản lý của công ty TNHH Vĩnh Tường. Wooshu là khách sạn bốn sao đầu tiên của tỉnh Đồng Nai, Khách sạn được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu khách thương nhân từcác quốc gia đến công tác và làm việc tại tỉnh Đồng Nai. 2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục đích của đềtài là nhằm vận dụng những kiến thức đã được học vào thực tiễn, giúp hiểu rõ hơn vềxây dựng chiến lược kinh doanh. Đồng thời phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của khách sạn Wooshu trong thời gian vừa qua, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn đến năm 2015. Và đưa ra các giải pháp thực hiện chiến lược nhằm giúp khách sạn nâng cao hình ảnh và không ngừng phát triển. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tình hình hoạt động của khách sạn Wooshu từ khi mới thành lập đến nay. Trên cơsở xem xét các yếu tố liên quan để đề ra các chiến lược kinh doanh của khách sạn đến năm 2015. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập thông tin: thông qua sách, báo, internet, các tàiliệu có liên quan đến xây dựng chiến lược kinh doanh. Các tài liệu vềtình hình hoạt động của khách sạn. Phương pháp phân tích và đánh giá thông tin: Thông qua các công cụtrong xây dựng chiến lược kinh doanh (các ma trận), phân tích SWOT của khách sạn, so sánh các kết quảhoạt động theo từng thời kỳcụthể. 5. Kết cấu của ĐA/KLTN: Bao gồm 3 chương: Chương 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀCHIẾN LƯỢC KINH DOANH Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN WOOSHU TRONG THỜI GIAN QUA Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂTHỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN WOOSHU ĐẾN NĂM 2015

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC