Khóa luận Xây dựng chương trình quản lý môi trường theo hướng áp dụng iso 14001 cho công ty TNHH hansae Việt Nam

ISO (International Organization Standardization) là tổ chức quốc tế được thành lập vào năm 1946 tại Gionevo, Thụy sỹ. Có khoảng 180 Ủy ban kỹ thuật, lập ra các tiêu chuẩn cho mọi ngành trừ công nghiệp chế tạo điện và điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC