Khóa luận Xây dựng hệ thống quản lý chất thải điện tử gia dụng cho tp. Hồ Chí Minh

Hiện nay trên thế giới, ởViệt Nam nói chung Tp.HCM nói riêng.Chất thải điện tử ngày càng gia tăng cả về khối lượng và tốc độ phát thải Các loại chất thải điện tử chứa đựng trong chúng hơn 1000 loại hoá chất độc hại khác nhau. Việc xử lý hoặc lưu trữ chúng không theo đúng quy chuẩn có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và sức khỏe con người. Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống quản lý dựa trên việc đưa ra giải pháp đồng bộ cả về kỹ thuật, kinh tế và quản lý là hết sức cấp bách nhằm bảo vệ môi trường và thu hồi tái sử dụng các tài nguyên quý hiếm có trong chất thải điện tử.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC