Khóa luận Xây dựng phần mềm hỗ trợ ôn thi Hóa học THPT

Hiện nay theo qui định hiện hành , học sinh phổthông trung học sau khi hoàn tất chương trình lớp 10 , 11 ,12 phải trải qua kỳthi tốt nghiệp phổ thông trung học . Khối lượng kiến thức mà học sinh cần ôn tập trong 3 năm học có thểnói là rất lớn . Hóa học thường là một trong những môn được chọn trong kỳthi tốt nghiệp phổthông trung học . Vì vậy , một nhu cầu bức thiết đặt ra là phải có một công cụhỗtrợviệc dạy và học trong quá trình ôn thi tốt nghiệp của học sinh . Nó phải hệthống hóa toàn bộkiến thức một cách rỏràng , qui cũ, mạch lạc . Nó phải cho phép học sinh ôn bài một cách hiệu quả, dễhọc , dễhiểu , dễnhớvà rút ngắn thời gian ôn luyện . Nó giúp học sinh ôn luyện một cách độc lập , nâng cao khả năng tựhọc và giảm đi sựphụthuộc quá nhiều của học sinh vào giáo viên , cho phép giao tiếp giữa học sinh và giáo viên dựa trên việc tận dụng các tài nguyên có sẵn . Các phần mềm có mặt trên thịtrường hiện nay đã phần nào đáp ứng được nhu cầu trên . Mỗi cái có những ưu khuyết điểm riêng của mình . Phần Mềm Hỗ TrợHọc Sinh PhổThông Trung Học Ôn Thi Tốt Nghiệp Môn Hóa Học của nhóm ra đời dựa trên việc phân tích chi tiết các vấn đề đã đặt ra nhưtrên , kếthừa những ý tưởng tích cực và khắc phục những hạn chếcủa những phần mềm đã có với hy vọng có thể đáp ứng nhu cầu của học sinh một cách tốt nhất có thểcó .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC