Khóa luận Yếu tố 4p trong marketing điện tử và việc triển khai tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, những ứng dụng của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại đã trở nên rất phổ biến trong cuộc sống của đại bộ phận ngƣời dân Việt Nam. Cùng với việc thay đổi thói quen sinh hoạt của ngƣời dân, các ứng dụng này, đặc biệt là mạng Internet đã đóng một vai trò to lớn trong nhiều lĩnh vực kinh tế quốc dân. Internet đã làm thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp và cũng làm thay đổi cách thức kinh doanh truyền thống với việc hình thành và phát triển một hình thức thƣơng mại mới, thƣơng mại điện tử. Cùng với sự thay đổi này, hoạt động marketing cũng có những bƣớc tiến mới để phù hợp với điều kiện khách quan và hình thành nên khái niệm mới là marketing điện tử. Mô hình marketing hỗn hợp với yếu tố 4P cổ điển cũng có những biến đổi về chất để thích ứng với sự phát triển của hạ tầng kinh tế nói chung và các phƣơng pháp marketing mới này đã thay đổi phƣơng thức các doanh nghiệp vẫn dùng để tìm hiểu khách hàng của mình. Tại các nƣớc phát triển nhƣ Mỹ và EU, các hoạt động marketing điện tử đã trở nên rất phổ biến trong việc xúc tiến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, từ việc điều tra thị trƣờng, xác định nhu cầu của ngƣời tiêu dùng cho đến khâu phân phối và quảng cáo. Tuy nhiên tại Việt Nam, do các ứng dụng công nghệ mới chỉ hình thành trong xã hội một cách rộng rãi trong khoảng mƣời năm trở lại đây nên các hoạt động marketing điện tử mới chỉ trong giai đoạn hình thành và bƣớc đầu phát triển. Hiện nay, tại Việt Nam, các phƣơng tiện truyề n thông hiện đại nói chung và m ạng Internet nói riêng thƣờng đƣợc sử dụng cho mục đích giới thiệu và quảng bá thông tin cho doanh nghiệp, nhìn chung các lợi ích tiềm năng của Internet chƣa đƣợc các doanh nghiệp khai thác một cách triệt để vào các khâu của quá trình kinh doanh nhƣ tìm hiểu nhu cầu thị trƣờng, sản xuất hay phân phối. Luận văn này đƣợc thực hiện nhằm mục đích mang lại một Yếu tố 4P trong marketing điện tử và việc triển khai tại Việt Nam Bùi Kim Điệp - Nhật 1 - K43 ĐH Ngoại thương 5 cách nhìn khái quát về hoạt động marketing điện tử nói chung và mô hình marketing hỗn hợp 4P trong đó nói riêng, đồng thời khảo sát phần nào thực trạng triển khai các yếu tố 4P trong hoạt động marketing điện tử tại Việt Nam, qua đó đánh giá những thành quả đã đạt đƣợc và những tồn tại cần khắc phục trong việc triển khai các yếu tố của mô hình marketing hỗn hợp trong môi trƣờng điện tử này. Về mặt kết cấu, ngoài lời mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn này đƣợc cấu thành từ ba phần chủ yếu sau: Chƣơng 1: Những lí luận chung về marketing điện tử và yếu tố 4P trong marketing điện tử Chƣơng 2: Thực trạng triển khai yếu tố 4P trong marketing điện tử tại Việt Nam Chƣơng 3: Giải pháp nhằm hỗ trợ việc triển khai yếu tố 4P trong marketing điện tử Trong quá trình thực hiện luận văn này, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ chuyên môn rất tận tình của giáo viên hƣớng dẫn là PGS.TS Vũ Sĩ Tuấn. Tuy nhiên, do kiến thức còn hạn chế và thời gian thực hiện ngắn, luận văn này không tránh khỏi còn những thiếu sót. Em xin chân thành mong đợi sự đóng góp ý kiến từ các thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện luận văn này hơn nữa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY