Khủng hoảng nợ công Châu Âu: Nguyên nhân, biện pháp đối phó của EU và tác động

Khủng hoảng nợ công khu vực đồng EUR dienx ra đúng một thập kỷ sau sự ra đời cảu đồng tiền chung Châu Âu vào ngày 1/1/1999, một sự kiện lịch sử đánh dấu thành tự to lớn của tiến trình nhất thể hóa Châu Âu. Hơn nữa khủng hoảng diễn ra chưa đầy mọt năm sau khi hiệp ước Lisnon có hiệu lực (1/12/2009)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC