Khủng hoảng nợ công ở Châu Âu: Nguyên nhân và tác động đến Việt Nam

Sau cơn lốc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, trong khi Hoa kỳ và nhiều quốc gia khác vẫn còn đang phảo chống chọi với suy thoái Kinh tế, làn sóng khủng hoảng nợ công ở Châu Âu lại nổi lên và trở thành nợ công một vấn để nghiêm trọng, đe dọa tới sự ổn định của nền kinh tế thế giới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC