Khủng hoảng nợ công ở một số nước Châu Âu - Thực trạng và vấn đề

Sự sụp dổ của ngân hàng Lehman Borother (tháng 9/2008) sauu 158 năm tồn tại đã mở đường cho cơn bão khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn cầu. Ở vị trí "Tâm bão", Mỹ là nước chịu tổn thất nặng nề nhất. Sự duy thoái của nền kinh tế số 1 thế giới đã khiến hấu hết các quốc gia đều rơi vào xoáy khủng hoảng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC