Khủng hoảng tài chính 2008 - Nguyên nhân và giải pháp

Bài nghiên cứu này đánh giá những tác động chủyếu của cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại. Những phân tích tài chính kỹlưỡng đã chỉra rằng chính các mô hình lí thuyết dựa trên những giả định phi thực tế đã dẫn tới những hậu quảnghiêm trọng trong việc định giá sai thị trường hợp đồng hoán đổi nợkhó đòi (CDS) vốn chưa được kiểm soát, từ đó đã đẩy nhanh quá trình vỡnợ đối với các khoản vay thếchấp bằng bất động sản. Những nghiên cứu vềmặt lí luận đã đưa ra các giải pháp cho khủng hoảng. Các giải pháp này được đánh giá là ít tốn kém hơn gói cứu trợtài chính cho các nhà đầu tư– Những người đã đưa ra các quyết định thiếu cân nhắc về tài chính do quá tập trung vào các phân tích tín dụng. Khủng hoảng tài chính 2008 nhưlà một dấu mốc to lớn trong lịch sửmà cho đến lúc này lượng tiền khổng lồ đã được chi ra cũng không đủ đểgiải quyết vấn đề. Bên cạnh gói cứu trợtrị giá 700 tỉUSD của Quốc hội Mỹ, Cục DựtrựLiên bang Mỹ(FED) đã nỗlực đểcứu trợcho các tổchức lớn và thịtrường với khoảng 1.3 nghìn tỉUSD trong đầu tưvào các danh mục tài sản rủi ro, bao gồm cảcác khoản cho vay đối với các tổchức có nguy cơbịphá sản và các khoản vay có thếchấp (CDO) nhưlà những khoản thếchấp dưới chuẩn đang rơi vào tình trạng không thểchi trảvới cường độchóng mặt (Morris 2008). Hơn 900 tỉUSD đang được rót cho các tập đoàn lớn (Eversa 2008), tính đến thời điểm này gói cứu trợtài chính đã xấp xỉ3000 tỉUSD, đó là chưa kể đến các khoản nợcông ty khổng lồ được chính phủHoa Kỳ đảm bảo trong năm vừa rồi. Cuộc khủng hoảng lần này đã đặt hệthống tài chính toàn cầu đến chỗhiểm nguy (Woellert và Kopecki, 2008) - Việc nghiên cứu những nguyên nhân chủyếu của cuộc khủng hoảng cho phép chúng ta vừa đưa ra được những giải pháp cho tình hình hiện tại vừa tránh được các tình huống tương tựtrong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC