Ki tô học theo sách Khải Huyền

Tác phẩm Khải huyền được viết vào một thời đại rối ren và có một mục đích rất đặc biệt. Cũng như sách tiên tri Ðaniel, sách Khải huyền chứa đựng một sứ điệp vượt quá các hoàn cảnh trực tiếp của cuộc khủng hoảng, đồng thời là một lời tuyên xưng đức tin và niềm hy vọng kitô giáo mà cũng là một kiểu cách chống lại đa thần giáo được đế quốc Roma chính thức hóa. Tác giả là một nhân chứng, nói với thế giá của các tiên tri thời xa xưa, làm vang dội lời của các Ngài và hình ảnh các Ngài đã sử dụng. Sách Khải huyền của thánh Gioan là một tập chú giải lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ : "Trong thế gian, các con phải chịu đau khổ, nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian" (Ga 16,33). Sách Khải huyền còn có mục đích là yên ủi và củng cố các kitô hữu đang phải chịu cảnh bách hại vì Ðức Kitô (Kh 2, 8-11.12-13 ; 6,9-11 ; 7,14 ; 13,11 ; 17,16 ; 20,4). Ðối với họ chỉ có Ðức Kitô là Chúa và họ phải "giữ vững Danh Người" (Kh 2,13). Về phương diện văn chương, sách Khải huyền chứa đựng nhiều giai tầng văn học khác nhau : Nó vừa phản ánh quan điểm của các kitô hữu gốc Do thái ở Palestines ; vừa cho thấy nhãn quan của các kitô hữu gốc ngoại giáo thuộc thế giới Hy lạp. Vincent Taylor viết : Sách Khải huyền có điều này đáng chú ý là nó phối hợp nhiều yếu tố nguyên thủy với một kitô học rất cao siêu . Kitô học của sách này cho thấy một cách rõ ràng là niềm tin nguyên thủy còn sống động ở thời đại này (tức là cuối thế kỷ thứ nhất), đồng thời nó cũng hé mở cho thấy những yếu tố mà nó chứa đựng như những mầm non so với những khai triển sau này. (La personne du Christ dans le Nouveau Testament, p. 147)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC