Kích nổ trong động cơ nén cháy sử dụng nhiên liệu khí

Cháy kích nổ ở động cơ đốt trong gây nhiều tác hại đến kết cấu động cơ đốt cháy cưỡng bức. Vì vậy tìm giải pháp hoàn hảo khắc phục hiện tượng này giúp tăng lượng nhiên liệu khí động cơnén cháy đang được nghiên cứu. Bài báo này trình bày nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm việc sửdụng nhiên liệu LPG (nhiên liệu sạch) trên động cơnén cháy có tỉsốnén cao; nhằm xác định giới hạn cần thiết của loại khí trơ(CO2) có thểhạn chếkích nổvà tăng được lượng nhiên liệu LPG khi tăng tốc độ động cơtối đa cho phép. Chúng tôi thiết kếchếtạo một họng khuếch tán và dùng các thiết bị đo tốc độ động cơAVL-Dispeed 490, các lưu lượng kế điều chỉnh nhiên liệu LPG và khí CO2 đểthửnghiệm, đo đạc các thông sốcủa động cơthí nghiệm. Trên cơsở đó, chọn lượng CO2và nhiên liệu mồi hợp lý khi tăng dần lượng nhiên liệu LPG cho động cơ, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC