Kinh tế Đông Dương từ 1945 đến 1954 trong vùng thuộc Pháp

Việt Nam sản xuất toàn bộ than ở Đông Dương. Sản lượng năm 1949 là 378.400 tấn (năm 1948 là 355.000 tấn, năm 1938 là 230.000 tấn). Sản lượng xi măng là 153.000 tấn (so với 97.000 tấn năm 1948). Do có sự cạnh tranh của các nước châu Phi trong việc cung cấp những sản phẩm dầu và xà phòng với giá rất thấp (giảm hơn 20% so với các sản phẩm sản xuất tại Đông Dương), và do thị trường bên trong đã bão hòa, sản xuất xà phòng gần như chững lại (giảm từ 5.000 tấn xuống còn 800 tấn).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC