Kinh tế vĩ mô Chính sách tài chính

(Bản scan) Chính sách rài chính công Y -> Yf hay U -> Un Do vậy khi nền kinh tế lệch ra khỏi mức cân bằng toàn dụng, chính phủ cần điều chỉnh tỏng chi tiêu đưa nề kinh tế trở lại mức toàn dụng. Có nhiều chính sách khác nhau để làm điều này và một trong số chúng là chính sách tài chính

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC