Kinh tế Việt Nam trên đà tăng trưởng - Chính sách vĩ mô kiềm chế lạm phát và kích thích tăng trưởng kinh tế

Các lý thuyết kinh tếvĩ mô hiện đại đều chứng minh giữa tăng trưởng kinh tếvàlạm phát có mối quan hệ thuận, nghĩa là, khi nền kinh tếtăng trưởng cao thì sẽ dẫn đến lạm phát. Vấn đề làmức lạm phát nào nền kinh tếchấp nhận được vàkhông dẫn đến những xáo trộn trầm trọng tình hình kinh tế- xã hội, gây những bất ổn đến an ninh, trật tự xã hội. Trên cơ sở đánh giá tác động của lạm phát đến tình hình kinh tế- xã hội màchính phủ sẽ quyết định can thiệp để điều chỉnh. Đồng thời, chính phủ cũng dựa vào mục tiêu của mình để đưa ra các quyết định điều chỉnh. Nếu vì mục tiêu tăng trưởng cao, giải quyết nạn thất nghiệp, chính phủ có thể phải duy trì mức lạm phát cao, vàngược lại, chính phủ muốn kiềm chếlạm phát thì phải hy sinh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chịu mức thất nghiệp cao. Một chính sách nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao mà mức lạm phát thấp làrất khó khăn, nhất làtrong điều kiện nguồn lực cho tăng trưởng đã tới hạn vànền kinh tếđã hội nhập, chịu tác động của thị trường thếgiới vànền kinh tếtoàn cầu. Vậy trong điều kiện hiện nay, VN phải chọn con đường nào? Chấp nhận tăng trưởng cao vàlạm phát cao, thất nghiệp thấp? Hay tăng trưởng thấp, lạm phát thấp nhưng thất nghiệp gia tăng? Hoặc có chính sách nào vẫn đảm bảo tăng trưởng kinh tếcao vàlạm phát thấp ởVN? Đây lànhững vấn đề kinh tếvĩ mô đang làm đau đầu các nhàlý luận cũng như các nhà lãnh đạo, hoạch định chính sách vĩ mô của VN hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC