Lý luận chung về công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, đất nước từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội, đi đôi với việc củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất tiên tiến, chúng ta phải phát triển được lực lượng sản xuất(LLSX)với năng suất lao động ngày càng cao. Không có LLSX hùng hậu, năng suất lao động cao thì không thể đổi mới công nghệ hiện đại, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững của toàn bộ nền kinh tế. Nói cách khác, chúng ta cần phải tiến hành công nghiệp hoá (CNH) theo hướng hiện đại hoá (HĐH). Công nghiệp hoá là một giai đoạn phát triển tất yếu đối với bất kỳ quốc gia nào muốn tiến lên từ một nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Đó là tính tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của lịch sử. Lịch sử CNH trên thế giới được mở đầu vào thế kỷ thứ XVIII ở nước Anh. Cũng vào khoảng thời gian này, trên thế giới đã có nhiều nước tiến hành CNH và hầu hết các nước đều đã thành công và trở thành những quốc gia phát triển như Liên Xô, Đức, các nước Tây Âu, Mỹ, Nhật. Cho đến ngày nay, ở các nước đó CNH đã thuộc về quá khứ, giai đoạn hậu công nghiệp trên quy mô thế giới đã được hình thành; Một xã hội mới đang dần xuất hiện với nhiều tên gọi khác nhau như "xã hội thông tin", "xã hội công nghiệp", " xã hội hiện đại hoá" . Tuy nhiên, điều đó không phải là dấu hiệu cho sự kết thúc của một thời kỳ CNH, HĐH. Bởi vì ngày nay thế giới vẫn còn những nước đang trong tình trạng chậm phát triển tồn tại song song với các nước phát triển. Do đó, việc tiến hành CNH, HĐH đã trở thành một vấn đề hết sức cấp bách. Song không phải bất cứ một quốc gia nào cũng có thể tiến hành thành công quá trình CNH. Qua đó có thể thấy, CNH-HĐH là một quá trình đầy khó khăn, gian khổ và phức tạp, nó không chỉ đòi hỏi phải mất nhiều thời gian, công sức, tiền của và điều quan trọng là nó còn chịu sự phụ thuộc vào các chủ trương, đường lối, chính sách của các nhà lãnh đạo. Vấn đề đặt ra đối với các nhà lãnh đạo là cần phải xác định được tâm điểm của quá trình CNH-HĐH trong từng giai đoạn cụ thể để từ đó có thể rút ngắn được thời gian tiến hành và thu được kết quả cao nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC