Lạm phát và lý thuyết truyền thống - Thực trạng Việt Nam

Lý thuyết tiền tệcho rằng có mối quan hệ ổn định giữa lượng tiền và mức giá trong dài hạn. Lý thuyết này kết luận rằng Ngân hàng Trung ương kiểm soát được lượng cung tiền và thông qua đó có thể ổn định giá. Điều này ngụý rằng mọi biến động giá cảtổng quát bao giờcũng bắt nguồn từchính sách tiền tệcủa ngân hàng trung ương, song trong ngắn hạn điều này không hoàn toàn đúng. Bài viết này cho thấy hầu nhưkhông có mối quan hệ rõ ràng giữa việc tăng cung tiền (cảbiến sốM1 và M2) với sựtăng giá (cảtrong biến số CPI và GDPdeflator) trong giai đoạn 1996 – 2003 ởViệt Nam. Việc tăng giá trong những tháng gần đây là bắt nguồn từcác nhân tốkỳvọng, cơcấu và các yếu tốtự định bên ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC