Làm tiếp thị trên các trang Web xây dựng quan hệ

Một số doanh nghiệp tin rằng các trang web xây dựng quan hệ xã hội như Myspace của Công ty News Corp là nhưng công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, củng cố lòng trung thành của khách hàng và tăng cơ hội bán hàng. Một số khác lại cho rằng những trang web như Myspace chỉ là nơi làm quảng cáo miễn phí nên doanh nghiệp sẽ chẳng có lợi gì nhiều nếu làm quảng cáo hay tạo dựng quan hệ trên đó. Theo các chuyên gia về tiếp thị, cả hai quan niệm trên đều sai lầm bởi một lý do cơ bản: Cũng như khi tham gia các sự kiện xây dựng quan hệ ngoại tuyến, khi vào các trang web xây dựng quan hệ trực tuyến, các thành viên phải nghĩ đến việc "cho” hơn là "nhận". Các chuyên gia này còn đưa ra một số lời khuyên dưới đây giúp các doanh nghiệp làm tiếp thị có hiệu quả trên các trang web xây dựng quan hệ. Olivia Fox Cabane, một nhà tư vấn trong linh vực truyền thông, cho rằng bán sản phẩm, dịch vụ hay tự quảng bá cho bản thân mình ngay khi mới gặp một người nào đó lần đầu tiên là cách nhanh nhất đẻ đánh mất cơ hội xây dựng quan hệ. Thay vào đó, Cabane khuyên rằng nên dùng các kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm của mệnh đề chia sẻ một giá trị nào đó với những người mới gặp. Trên trang web Myspace, những doanh nghiệp thành công nhắt là nhưng doanh nghiệp biết cách "cho". Có thể "cho" chỉ đơn giản là mách bảo cho nhưng người khác địa chỉ của một trang web có thể tải về các "screensaver" (hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính khi nó tạm "nghỉ"), chia sẻ một công thức đặc biệt của một đầu bếp, tóm tắt chương trình của các sự kiện sắp xảy ra ở địa phương. "Các trang web tạo dựng quan hệ không phải là một công cụ tiếp thị trực tiếp mà là một nơi giao tiếp giữa con người với con người", Rob Key, Tổng Giám đốc điều hành của Converseon, một Công ty tiếp thị xã hội, nói.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC