Lập một kế hoạch kinh doanh năng động

Một kếhoạch kinh doanh là một bản miêu tảvềmột ý định kinh doanh mà bạn muốn bắt đầu thực hiện. Nó cũng là một kếhoạch vềviệc bạn muốn điều hành và phát triển ý định kinh doanh đó nhưthếnào. Sau khi lập ra một kếhoạch kinh doanh, bạn sẽcó được những kiến thức hiểu biết vềthế giới kinh doanh, một thếgiới mà tương lai của bạn thuộc về. Kếhoạch kinh doanh là sựthu thập của tất cảcác mảnh nhỏvà tiểu tiết có được từviệc chuẩn bịkinh doanh và từnhững kinh nghiệm vềcuộc sống của bạn có liên quan đến việc kinh doanh của bạn. Nó sẽmang lại cho bạn một sựkhởi đầu được chuẩn bịkỹcàng – mang lại lợi ích cho những nhà khởi nghiệp, gia đình của họ, mạng lưới cá nhân, các nhà tưvấn và cảcho các nguồn tài chính. Bạn không nên coi việc chuẩn bịmột kếhoạch kinh doanh là lời tuyên bố cuối cùng đối với việc kinh doanh. Nó phần nào giống với một nền tảng mà từ đó bạn có thểvươn tới thếgiới kinh doanh. Thếgiới kinh doanh vốn là một thếgiới đầy năng động và vì vậy, kếhoạch của bạn đểkinh doanh cũng phải rất năng động. Việc đưa ra một kếhoạch kinh doanh sẽphục vụcho rất nhiều mục đích: •Giúp bạn cơcấu và nhận ra tầm nhìn của mình •Thu thập kiến thức và lôi kéo thông tin vềvới bạn •Thúc đẩy việc tạo ra một nền tảng để đi đến những quyết định kinh doanh tốt hơn •Thuyết phục gia đình bạn, các ngân hàng và các nhà đầu tưkhác mà bạn mong muốn nhận được sự đầu tưcủa họ •Là bằng chứng của sựcống hiến •Là cơsở đểcó được những lời khuyên tốt hơn từphía những người cộng tác hay cộng sự. Một kếhoạch kinh doanh được viết ra bao gồm những nội dung sau đây:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC