Lập trình đồ họa với AWT

AWT là viết tắt của Abstract Windowing Toolkit. AWT cho phép tạo các thành phần đồ họa. AWT cho phép nhận dữ liệu từ chuột, bàn phím. Các thành phần đồ họa cơ bản của AWT: - Vật chuwasa (Container). - Thành phần (Component). - Trình quản lý trình bày (Layout Manager). - Đồ họa (Graphics), phông chữ (Font), sự kiện (Event).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC