Lập trình trên ứng dụng nền - Chương 3: Microsoft Excel và lập trình trên Microsoft Excel

Với các bài toántừ đơn giản đến phứctạp, ta đều có th ểsửdụng Excel để giải quy ếtmột cáchdễ dàngvớirất nhiều tínhnăngsẵn có: - Khảnăngtổ chứcdữ liệumạnhmẽvớihệ thống các ô, vùngdữ liệu, cácbảng tính ; - Khảnăngxử lýdữ liệu như truy vấn,lọc, tính toán vớihệ thốngrất phong phú các hàmcơbảncũng như các hàm chứcnăng chuyên biệt; - Khảnănglập báo cáovới cáchtổ chứcbảng biểu vàhệ th ống biểu đồtương đối hoàn chỉnh; - Khảnăng in ấnvới nhiềulựa chọn khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC