Lập trình ứng dụng mạng - Xây dựng game cờ ca rô

Người chơi nào thắng sẽ hiện lên thông điệp chúc mừng chiến thắng và số lượt tháng sẽ tăng lên them 1 trong bảng thông tin khi đó màn hình chơi sẽ xuất hiện chữ chơi lại nếu muốn. Không muốn tiếp tục người chơi có thể thoát và màn hình đóng lại. - Muốn chơi theo kiểu đếm ngược thời gian thì người chơi sẽ click và ô chơi theo thời gian và đồng hồ đếm ngược xuất hiện khi đó trò chơi kêt thúc khi hết giòe hoặc có thắng thua

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC