Lợi ích của phòng ngừa tiên phát bằng statin: Thấy gì qua nghiên cứu JUPITER ?

- Nhiều người có cholesterol LDL < 130 mg/dl nhưng vẫn bị các biến cố mạch vành. - Chỉ dựa vào LDL để phân tầng nguy cơ và chọn đối tượng cho phòng ngừa tiên phát : không phải là tiếp cận tối ưu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC