Lựa chọn đơn chào hàng để ký kết hợp đồng vận chuyển trong quý III -2010 cho đội tàu của VINALINES HẢI PHÒNG (file ppt)

Chi nhánh Tổng công ty hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng được thành lập theo quyết định số 288/ HĐQT ngày 23/6/1998 của hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tên giao dịch tiếng anh là: VINALINES HAIPHONG Địa chỉ : Số 282- Đà nẵng – Ngô Quyền - Hải Phòng Chøc n¨ng nhiÖm vô chính là khai thác đội tàu và các dịch vụ hàng hải Kinh doanh vận tải đường biển, đường sông, đường bộ, đa phương thức Dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển, và các hoạt động phụ trợ cho vận tải Xây dựng và lắp đặt trang thiết bị, hoàn thiện các công trình chuyên ngành Kinh doanh khách sạn nhà hàng, dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, cho thuê nhà phục vụ các mục đích kinh doanh giả trí

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC