Lựa chọn phương pháp giúp doanh nghiệp ra quyết định thuế tài chính

Trong quá trình hoạt động của một nền kinh tế, hệ thống ngân hàng là một khâu trung gian không thể thiếu. Tuy nhiên, với áp lực về nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn ngày càng cao cùng với sự pháttriển phức tạp và đa dạng của nền kinh tế thế giớiđã làm cho hoạt động cho thuê tài chính phát triển mạnh ở một số nước như Mỹ,Anh, Pháp, Nhật,Trung Quốc… Ngày nay, hoạt động cho thuê tài chính là một bộ phận không thể thiếuđối với nền kinh tế của một nước phát triển. Riêng đối với nềnkinh tế của nước ta hiện nay đang thiếu nguồn vốn trung và dài hạn. Trong thờigian vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra những chính sách nhằm thu hút mộtnguồn vốn rất lớn đang nhàn rỗi từ nhân dân nhưng vẫn không thể nào tận dụng hết nguồn vốn này. Việc thị trường tài chính ở nước ta hoạt động chưa hiệu quả và hệ thống pháp luật còn quá nhiều khe hở đã làm cho người dân không thể mạo hiểm đồng vốn của mình trong kinh doanh và thế là mặc dù vốn đã có sẵn nhưng nó đã “bị chết” làm cho nền kinh tế vẫn tiếp tục thiếu vốn. Hoạt động cho thuê tài chính ra đời cũng phần nào làm giảm bớt sức ép lên hệ thống ngân hàng thương mại trong việc cung cấp vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp. Hoạt động cho thuê tài chính ra đời còn tạo điều kiện cho quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá ngày càng thực hiện nhanh hơn và đạt hiệu quả hơn. Trong hoạt động thuê mua, các doanh nghiệp có điều kiện đổi mới hệ thống máy móc cũ kỹ, lạc hậu của mình để thay vào đó là các máy móc thiết bị hiện đại với năng suất và hiệu quả cao hơn. Ngoài ra, hoạt động này còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đủ nguồn vốn, máy móc thiết bị để sản xuất, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta chỉ có 09 công ty cho thuê tài chính (có trụ sở chính đặt tại Thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh) nên hoạt động này còn xa lạ đối với các doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2004, tỷ lệ dư nợ cho thuê tài chính chỉ đạt 2,45% so với tổng dư nợ toàn hệ thống. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp còn chưa quan tâm đến lĩnh vực cho thuê tài chính, họ chỉ tìm đến hoạt động này khi nguồn tài trợ từ các ngân hàng đã từ chối. Các doanh nghiệp ở nước ta hầu như chưa hiểu rõ hết các ưu nhược điểm của hoạt động cho thuê tàichính. Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn nữa lợi ích của hoạt động cho thuê tài chính, điều kiện để được thuê tài chính cũng như phương pháp tính toán khi quyếtđịnh thuê tài chính, tôichọn đề tài: “Lựa chọn -3- phương pháp giúp doanh nghiệp ra quyết định thuê tài chính” làm đề tài nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC