Luận án Chế tạo vật liệu quang xúc tác tio2 biến tính (tio2:v, tio2:n và tio2-Cnts) và nghiên cứu một số tính chất của chúng

Trong những thập niên cuối của thế kỷ 20 và các thập niên đầu của thế kỷ 21, TiO2 là một trong những vật liệu được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi trên thế giới nhờ những đặc điểm nổi bật: giá thành sản xuất rẻ, không độc, bền về mặt hóa học và vật lý, chiết suất lớn và độ bền cơ học cao [31]. Mặt khác, TiO2 có hoạt tính cao, có khả năng phân hủy các chất hữu cơ độc hại trong một số điều kiện thích hợp. Các đặc điểm này làm cho vật liệu TiO2 trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp vật liệu mới hay công nghệ môi trường. Khả năng quang xúc tác của TiO2 được phát hiện bởi Fujishima và Honda năm 1972 [41], sau đó được củng cố bởi các công trình của nhiều nhóm nghiên cứu khác. Tuy nhiên, việc ứng dụng TiO2 trong thực tế gặp khá nhiều khó khăn do các nguyên nhân chính: (i) bề rộng vùng cấm lớn và (ii) sự tái hợp nhanh của các cặp điện tử - lỗ trống (e- - h+). Các nguyên nhân này làm cho dải hoạt động của TiO2 bị giới hạn ở vùng tử ngoại đồng thời hiệu suất lượng tử thu được thấp, ảnh hưởng đến khả năng xúc tác của vật liệu. Do đó, một trong các mục tiêu của khoa học và công nghệ hiện nay là chế tạo được vật liệu quang xúc tác từ TiO2 có hiệu suất lượng tử cao và hoạt động trong vùng khả kiến

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC