Luận án Chợ ở miền đông Nam bộ từ năm 1975 đến năm 2015

1. Lý do chọn đề tài Chợ truyền thống Việt Nam ở miền Đông Nam Bộ là một bộ phận quan trọng cấu thành mạng lưới giao thương hàng hóa, thúc đẩy sản xuất kinh tế, mở rộng phát triển thị trường trao đổi mua bán nhằm phục vụ đời sống vật chất người dân và góp phần tạo nguồn thu ngân sách địa phương. Chợ là nơi hội tụ của hàng hóa nông - lâm - thủy hải sản,. cung ứng đối với nhu cầu thị trường tiêu thụ tại chỗ, các đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp,. nhằm phục vụ người dân. Đồng thời, chợ truyền thống là nơi cung ứng sản phẩm hàng hóa công nghiệp, kim khí, điện gia dụng, vật tư thiết bị,. nhằm phục vụ sản xuất và tiêu dùng trong sinh hoạt của người dân. Chợ truyền thống ở miền Đông Nam Bộ phát triển nhanh nhất cả nước thời kỳ cải cách mở cửa, hội nhập khu vực và thế giới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC