Luận án Đánh giá các điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch lãnh thổ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn trên quan điểm phát triển bền vững

1. Tính cấp thiết của đề tài Du lịch là ngành kinh tế có sự định hướng tài nguyên rất rõ ràng. Tài nguyên có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra hiệu quả kinh tế cũng như ảnh hưởng tới việc tổ chức không gian lãnh thổ du lịch, hình thành các điểm, cụm, tuyến du lịch. Để có thể khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên du lịch thì cần phải tiến hành đánh giá các điều kiện tự nhiên (ĐKTN) và tài nguyên nhằm xác định mức độ thuận lợi (hay thích hợp) của tài nguyên đối với phát triển du lịch nói chung và từng loại hình du lịch nói riêng. Trong bối cảnh tài nguyên và môi trường tự nhiên ở Việt Nam nói chung, ở vùng trung du miền núi phía Bắc nói riêng đang đối mặt với sự suy thoái và xuống cấp dưới tác động của con người và biến đổi khí hậu (BĐKH), việc đánh giá các ĐKTN và tài nguyên du lịch (TNDL) trên quan điểm phát triển bền vững là một phương thức tiếp cận quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển du lịch bền vững lãnh thổ, đặc biệt đối với những lãnh thổ vùng sâu, vùng xa, nơi có tiềm năng du lịch song cuộc sống của cộng đồng còn nhiều khó khăn, phụ thuộc nhiều vào khai thác tự nhiên. Lãnh thổ Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn (TN – TQ – BK) thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ, nằm trong tiểu vùng du lịch Đông Bắc. So với các tỉnh còn lại trong tiểu vùng thì lãnh thổ 3 tỉnh TN – TQ – BK có tiềm năng du lịch đa dạng hơn và sự phân hóa về ĐKTN ở địa bàn này cũng thể hiện rõ rệt hơn vì vừa mang đặc điểm của vùng núi cao lại vừa mang đặc điểm của khu vực trung du. Các tiềm năng du lịch tiêu biểu của lãnh thổ như: hồ Núi Cốc (TN), vườn quốc gia (VQG) Ba Bể gắn với hồ Ba Bể (BK); khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Na Hang (TQ), khu di tích lịch sử - cách mạng ATK (TN), Tân Trào (TQ) v.v .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC