Luận án Dạy học thơ lí - Trần ở nhà trờng phổ thông theo hớng minh giải văn bản

1. Lí do chọn đề tài 1.1. Thơ Lí - Trần chiếm vị trí quan trọng trong chương trình môn Ngữ văn ở nhà trường THPT Các tác phẩm văn học Hán Nôm nói chung và thơ Lí - Trần nói riêng có tác dụng lớn trong việc bồi dưỡng tư tưởng, văn hóa, đạo đức luân lí,. cho HS hiện nay. Đứng ở vị trí biểu trưng cho các giá trị văn hóa dân tộc, những tác phẩm văn học với những đỉnh cao như bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”, “Tụng giá hoàn kinh sư” (Trần Quang Khải), “Thuật hoài” (Phạm Ngũ Lão), “Cảm hoài” (Đặng Dung),. có ý nghĩa như những dấu mốc lịch sử. Các tác phẩm ấy đã dựng lại cả một thời đại hào hùng của dân tộc - thời đại đặt nền tảng vững chắc cho sự hưng thịnh của nước nhà. Đó là thời đại đã sản sinh ra những ông vua anh minh, những vị tướng tài ba đồng thời là những bậc anh hùng, những nhà thơ lớn. Những năm tháng dựng nước, giữ nước một thời đã đi qua nhưng âm hưởng hào hùng của nó sẽ mãi còn vẹn nguyên trong những áng thơ bất hủ, để thế hệ cháu con bây giờ và mai sau được sống trong niềm tự hào dân tộc. Đối với những giá trị lớn lao ấy, nếu biết khai thác tốt, GV sẽ góp phần quan trọng vào việc hình thành nhân cách, bồi dưỡng lương tâm, đạo đức, trí tuệ, tâm hồn cho HS. Chính vì vậy, dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần là một trong những cơ hội góp phần dẫn HS đến với những lí tưởng sống cao đẹp. Bên cạnh tác dụng bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, việc dạy học các tác phẩm thơ Lí - Trần còn mang lại những “lợi thế” đặc biệt. Lợi thế này có được là bởi chính đặc trưng lịch sử - xã hội, ngôn ngữ - văn học, văn hóa - tư tưởng được tích hợp và chuyển vận qua di sản văn học Hán Nôm. Dựa trên mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa, có thể thấy rằng: thơ Lí - Trần chính là những di sản văn hóa cần được lưu truyền, bảo tồn. Do đó, thông qua việc dạy Dạy học tác phẩm thơ Lí - Trần ở nhà trường phổ thông theo hướng minh giải văn bản, GV có thể định hướng tích hợp tri thức cho HS một cách tối ưu về lịch sử văn hóa dân tộc, về văn học, ngôn ngữ - văn tự, đặc biệt là khả năng sử dụng từ Hán Việt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC