Luận án đối chiếu phương thức ẩn dụ nhìn từ lí thuyết ngôn ngữ học tri nhận trên cứ liệu báo chí kinh tế Anh - Việt

Ẩn dụ có mặt khắp mọi nơi trong đời sống chúng ta, không chỉ trong ngôn ngữ mà còn trong tư duy và hành động” [83:3]. Ẩndụ được sử dụng rộng rãi và lâu bền trong giao tiếp hàng ngày, trong khoa học, giáo dục, vàcảchính trị. Những ý niệm cơbản vàmang tính phổquát nhất vềthếgiới chung quanh được chúng ta hiểu thông qua các phép đồhọa ẩn dụnhưthời gian, trạng thái hay sốlượng. Cc phép đồhọanày xuất phát từnhững kinh nghiệm thực tếvàrất cụth ểmàhàng ngày chúng ta trải qua hoặc xuất phát từnhững kiến thức chúng ta tích lũy được từth ế giới chung quanh. Lakoff và Johnson đưa ra ẩn dụ ý niệm NHIỀU HƠN LÀ HƯỚNG LÊN (sđd:23), ẩn dụnày phản ánh một phép đồhọatrong đósốlượng được gắn kết với hướng chuyển động đi lên, vàthểhiện bằng các ẩn dụngôn từnhư sau: Giácả đang lên, nhu cầu hàng tiêu dùng đang lên . Phần lớn các quátrình tri nhận của chúng ta bao gồm việc tưduy, cảm nhận và đánh giáth ếgiới chung quanh đều dựa trên các ýniệm mang tính ẩn dụcónhiệm vụcấu trúc hoávàcó ảnh hưởng đến ngôn ngữmàchúng ta sửdụng. Tất nhiên là các ýniệm cũng nhưcác quátrình tri nhận này sẽkhác nhau ởnhững nền văn hoá khác nhau, ởnhững xãhội khác nhau. Chúng nằm trên một dải từphổquát cho đến đặc trưng văn hoácụth ể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC