Luận án Giải pháp thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc Việt Nam đến năm 2010

Lạc là cây nông nghiệp ngắn ngày, thích hợp với điều kiện khí hậu, đất đai của nước ta. Lạc là cây được trồngxen canh, trên nhiều loại đất (đất bạc màu, đất đỏ ba dan, đất đen, đất cát, đất ven biển ) Sản xuất lạc hiệu quả hơn một số cây trồng khác ở trong nước và là một lợithế so sánh của nước ta so với nước khác. Vì nước ta là nước nông nghiệp, lực lượng lao động trong nông nghiệp đông, siêng năng, cần cù và lạc được trồng ở cả 3 miền của đất nước. Cây lạc cho ra nhiều sản phẩm có giátrị như: lạc quả là sản phẩm chính, sản phẩm phụ là thân lạc, lá lạc, rễ lạc dùng làm phân bón đất. Từ lạc quả cho ra lạc nhân hay còn gọi là lạc hạt, một loại thực phẩmcó giá trị dinh dưỡng cao cho con người. Từ lạc hạt người ta chế biến thành nhiềusản phẩm bổ dưỡng như: lạc rang, lạc luộc, dầu lạc, kẹo lạc, bơ lạc, khô lạc Ngoài ra vỏ lạc dùng làm thức ăn cho gia súc. Người ta không bỏ bất cứ gì từ cây lạc. Vấn đề sản xuất, tiêu thụ lạc (bao gồmlạc vỏ, lạc nhân và dầu lạc ) trong và ngoài nước từ lâu đã là vấn đề được các cấp lãnh đạo rất quan tâm. Lạc là một mặt hàng nông sản đem lại giá trị dinh dưỡng cho con người và lợi ích kinh tế cho đất nước. Lạc cũng là mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng đứng hàng thứ 5 sau gạo, cà phê, tiêu, điều. Hằng năm xuất khẩu lạc đem lại nhiều ngoại tệ cho đất nước. Kim ngạch xuất khẩu của lạc cao chiếm 12,5% tổng kim ngạch hàng nông sản xuấtkhẩu của cả nước. Cây lạc có nhiều giá trị (dinh dưỡng, kinh tế.) và lợi thế của cây lạc như vậy mà xuất khẩu lạc của Việt Nam chưađược phát triển mạnh, số lượng lạc 4 xuất khẩu chưa nhiều, giá cả còn thấp, hiêu quả mang lại còn thấp, chưa tương xứng với giá trị, lợi ích, lợi thế so sánh của cây lạc và tiềm năng của đất nước. Điều đó cho thấy chắc chắn ta còn nhiều mặt yếu xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong các nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan từ phía lãnh đạo của Nhà nước, các cơ quan Bộ,ngành và chủ quan từ các công ty xuất nhập khẩu của Việt Nam Trong các nguyênnhân chủ quan chúng tôi thấy rằng các công ty xuất khẩu lạc của ta chưa có những giải pháp hữuhiệu để thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc của Việt Nam. Xuất phát từ những lý do trên, đồng thời để góp phần cho việc quản lý điều hành của Nhà nước ở tầm vĩ mô cũng như tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp xuất khẩu lạc ViệtNam nhằm phát triển sản xuất và xuất khẩu lạc Việt Nam, chúng tôi mạnh dạn đưa ra:“Giải pháp thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc Việt Nam đến năm 2010”. Đó cũng là tên đề tài của luận án. Trong các giải pháp thực hiện chiến lược Marketing xuất khẩu lạc thì chúng tôi xin giới hạn ở các giải pháp thực hiện chiến lược sản phẩm và xem việc nâng cao chất lượng sản phẩm lạc là quan trọng. Đồng thời hoàn thiện và phối hợp với các chiến lược giá, phân phối, quảng cáo-cổ động. Luận án có tính khả thi cao, có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn áp dụng cho khoa học quản lý kinh tế về ngành lạc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC