Luận án Hình thành kỹ năng dạy học cho sinh viên ngành sư phạm lịch sử - Trường đại học sư phạm Hà Nội

1. Tính cấp thiết của đề tài 1.1. Triết lý về giáo dục cho thế kỉ XXI đã có những biến đổi sâu sắc theo hướng đặt HS vào vị trí trung tâm của nhà trường và chú trọng hình thành năng lực. Điều đó dẫn đến những thay đổi căn bản và toàn diện vai trò của người GV: không chỉ là người cung cấp thông tin, truyền đạt kiến thức, GV phải trở thành những chuyên gia về giáo dục, là người nhạc trưởng tổ chức, hướng dẫn, tạo hứng thú học tập cho HS. Bên cạnh đó, lao động sư phạm của GV là một hoạt động đặc thù, vừa đòi hỏi tính khoa học, vừa đòi hỏi tính sáng tạo, nghệ thuật.Để đáp ứng được những thay đổi đó, công tác ĐTGV nói chung và đào tạo NVSP nói riêng phải có những đổi mới mạnh mẽ theo hướng hình thành năng lực nghề nghiệp cho GV tương lai, để giúp họ trở thành Nhà Giáo dục, Nhà Văn hóa, Nhà nghiên cứu và Người học. Vì vậy, đổi mới ĐTGV đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đào tạo theo năng lực, theo chuẩn đầu ra đang trở thành xu thế chung trong các chương trình cải cách ĐTGV của các nước có nền giáo dục tiên tiến. 1.2. Ở Việt Nam, công tác ĐTGV, đào tạo NVSP của các trường sư phạm nói chung và Trường ĐHSP Hà Nội nói riêng mặc dù đã có nhiều cải tiến, nhưng chủ yếu vẫn theo phương thức cũ, còn nhiều bất cập và chậm đổi mới. Vì vậy, ngày 13 tháng 12 năm 2011, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT đã phê duyệt “Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020” theo Quyết định số 6290/QĐ-BGDĐT. Mục tiêu chung của chương trình là: Phát triển ngành sư phạm Việt Nam tiên tiến, hiện đại, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển đội ngũ GV, cán bộ quản lý giáo dục của hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011 – 2020. Câu hỏi đặt ra là: Những năng lực sư phạm nào cần có ở người GV và SV ngành Sư phạm Lịch sử nói riêng để họ đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu mới của giáo dục phổ thông? Làm thế nào để hình thành những KN nghề nghiệp đó cho SV sư phạm?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC