Luận án Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính trong công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam ñang trải qua giai ñoạn trầm lắng, suy sụp và xuống dốc nghiêm trọng. Niềm tin của nhàñầu tư vào thị trường ñang dần cạn kiệt khiến cho dòng vốn ñổ vào thị trường ngày một khan hiếm. Thị trường chứng khoán giảm ñiểm liên tục, thậm chínhiều cổ phiếu sắp mất hết giá trị nên các doanh nghiệp không thể huy ñộngvốn từ việc bán cổ phiếu. ðồng thời, do chủ trương thắt chặt tiền tệ ñi kèm với tình trạng lãi suất cao khiến các doanh nghiệp không thể vay vốn ñể duy trìcác hoạt ñộng sản xuất hàng hóa. Giao dịch của thị trường chứng khoán hiệnnay ñược xem là giai ñoạn khó khăn nhất kể từ năm 2006, thậm chí là giaiñoạn khó khăn nhất từ lúc thành lập ñến nay. Thực trạng ñó ñang phản ảnh những khó khăn chung của nền kinh tế và quan trọng hơn, ñang thể hiện tất cả phản ứng của nhà ñầu tư ñối với những yếu kém, bất cập bản thân thị trường. Bên cạnh các nguyên nhân tác ñộng ñến thị trường chứng khoán như sự thắt chặt tiền tệ của Chính phủ và suy giảm tăng trưởng tín dụng, một nguyên nhân không kém phần quan trọng dẫn ñến tình trạng trì trệ của thị trường chứng khoán là do thông tin tài chính mà các công ty công bố thiếu sự minh bạch và lệch lạc so với thực tế diễn ra tại doanh nghiệp, làm giảm và làm mất lòng tin của công chúng và nhà ñầu tư. Thêm vào ñó là sự hiểu biết và sử dụng các chỉ số, các phương pháp phân tích tài chính của các nhà ñầu tư còn hạn chế mà chủ yếu chỉ tập trung ở các nhà ñầu tư chuyên nghiệp, các nhà ñầu tư có tổ chức. Việc vận dụng các phương pháp phân tích tài chính ñể ñầu tư thực sự là một sự cần thiết. Bởi nó giúp thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng phát triển chuyên nghiệp và ổn ñịnh. 2 Chất lượng thông tin nói chung và chất lượng thông tin tài chính nói riêng của các doanh nghiệp niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán là vấn ñề thời sự ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại các quốc gia có thị trường chứng khoán phát triển, vấn ñề này thu hút sự quan tâm của cả giới nghiên cứu cũng như các nhà hoạch ñịnh chính sách và các nhà thực hành kế toán. Các nghiên cứu này thường chú trọng ñến các khía cạnh khác nhau của thông tin công bố như: Tính hữu ích của thông tin công bố, các yếu tố mang tính so sánh của thông tin công bố, mức ñộ ñáp ứng thông tin của các ñối tượng sử dụng, ñộ tin cậy của thông tin công bố. Các chỉ tiêu phân tích tài chính là phương tiện thể hiện rõ ràng và hiệu quả nhất thực trạng của một thực thể kinh tế. Trong khi ñó thị trường chứng khoán lại là một kênh huy ñộng vốn lớn nhất của các doanh nghiệp và cho toàn bộ nền kinh tế. ðể thị trường chứng khoán có thể “bắt mạch” ñược nền kinh tế thì bản thân nền kinh tế phải cung cấp những thông tin thiết thực. ðể thịtrường chứng khoán thực sự là “hàn thử biểu” và là kênh hỗ trợ ñắc lực cho nền kinh tế thì yêu cầu tất yếu ñối với các thông tin kinh tế, tài chính phải ñược cung cấp ñầy ñủ, rõ ràng và trung thực, trong ñó các chỉ số phân tích yếu tốquan trọng nhất. Ở các nền kinh tế phát triển, hệ thống chỉ tiêu tàichính là các con số biết nói, biết biểu cảm về thực trạng tài chính củacác công ty. Mỗi ñối tượng quan tâm, từ nhà làm chính sách, nhà ñầu tư ñến người lao ñộng ñều tìm thấy cái mình cần (hoặc ñược các chuyên gia tài chính chỉ cho cái mình nên biết) trong hệ thống chỉ tiêu này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC