Luận án Khai thác yếu tố nơi chốn nhằm tạo lập bản sắc đô thị lấy thành phố Đà Nẵng làm địa bàn nghiên cứu

Môi trường sống được hiểu là tất cả các sự vật, hiện tượng của môi trường xung quanh ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của con người. Khi nghĩ về một địa điểm, một nơi chốn nào đó, một môi trường sống nào đó, những gì chúng ta nhớ thường gắn liền với những thông tin được ghi lại bởi các giác quan về hình ảnh và ký ức của nơi chốn và kiến trúc là bộ phận quan trọng của địa điểm đó và môi trường sống đó. Kiến trúc là một thực thể sử dụng và một thực thể cảm thụ. Mục tiêu cuối cùng của kiến trúc là tạo dựng không gian cho cuộc sống của con người song nó lại đòi hỏi không chỉ đơn thuần những yêu cầu về công năng hay về hình thức. Không có những loại kiến trúc đồng nhất cho mọi nơi, mọi chốn mà trong những tình thế khác nhau sẽ dẫn tới những giải pháp kiến trúc cụ thể nhằm thỏa mãn những đòi hỏi vật chất và tinh thần của con người tại một thời điểm và địa điểm cụ thể. Kiến trúc ra đời như một sản phẩm của con người trong cách thức ứng xử với môi trường tự nhiên, một sản phẩm vừa mang tính kỹ thuật vừa mang tính nghệ thuật, vừa mang tính khoa học vừa mang tính xã hội. Trong lịch sử phát triển, kiến trúc được nhìn nhận dưới góc độ khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC