Luận án Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, có thể khẳng định rằng chất lượngđang đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành ưu thế cạnh tranh của các nhà sản xuất kinh doanh. Sự hội nhập kinh tế của Việt Nam vào khu vực và thế giới đang đặt ra những thách thức to lớn cho chúng ta khi hàng rào thuế quan dần dần được bãi bỏ và thay vào đó là hàng rào phi thuế quan ngày càng khắt khe hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam không thể tiếp tục trôngchờ vào sự bảo hộ của Nhànước mà phải chủ động tạo thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mình. Nếu không đặt vấn đề chất lượngmột cách nghiêm túc ngay từ bây giờ thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khócó thể cạnh tranh và tồn tại chứ chưa nói đến sự phát triển bền vững. Tình hình mới đã và đang đặtra nhiều khó khăn, thử thách cho hầu hết các ngành sản xuất kinh doanh trong nước, trong đó có ngành thép Việt Nam nói chung và ngành thép khu vực miền Nam nói riêng – một trong những ngành công nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Cùng với ngành thép, các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực và đóng góp nhất định cho sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh hiện tại của các doanh nghiệp này nói riêng và củangành thép nói chung vẫn còn rất thấp. Một trong những điểm yếu cơ bản làm hạn chế năng lựccạnh tranh của các doanh nghiệp này là chất lượng sản phẩm thấp, không ổn định, giá thành cao. Vậy thì, liệu có giải pháp nào để quản lý chất lượng tốt hơn sao cho đảm bảo liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm với hiệu quả kinh tế cao, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép tại thành phố Hồ Chí Minh có đủ sức cạnh tranh để tồn tại và phát triển bền vững. 2 Xuất phát từ thực tiễn đó,tác giả chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng tại các doanh nghiệp nhà nước sản xuất thép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” làm luận án tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành kinh tế quản lý với mong muốn đi tìm câu trả lời cho vấn đề này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC